Jogszabályok

1991. évi IL. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet
a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről